SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Clip Studio Paint oman siveltimen valmistus

Digitaalisessa maalauksessa, jos tavoitteena on luoda visuaalisesti ainutlaatuista jälkeä, kuten esimerkiksi gouache-maalauksen kaltainen tekstuurinen pinta, on tärkeää ymmärtää, miten digitaalisen piirto-ohjelman sivellinasetuksia voidaan hyödyntää ja säätää. Tässä oppaassa käydään läpi, kuinka voit mukauttaa siveltimiä tuottamaan haluamasi tyyppistä jälkeä, keskittyen erityisesti materiaalien lisäämiseen sivellinkärkeen, kulman säätämiseen ja tekstuurien hyödyntämiseen.

Useimmat digitaalisen taiteen ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden muokata sivellintä. Oletuksena sivellin voi olla yksinkertainen, kuten perinteinen ympyrän muotoinen kärki, mutta tämän perusmuodon mukauttaminen avaa uusia mahdollisuuksia. Voit aloittaa lisäämällä sivellimeesi materiaaleja, jotka muuttavat sen jälkeä. Materiaalin valinta riippuu siitä, minkälaista lopputulosta haluat. Esimerkiksi, jos haluat luoda sotkuisen, elävän pinnan, voit valita sivellinkärjeksi jotain monimutkaisempaa kuin perusympyrän.

Clip Studio Paintissa voit ensin piirtää haluamasi kärjen. Jos haluat että kärjen väriä voi muuttaa myöhemmin, tee layerista harmaasävyinen (grayscale) painamalla sitä kakkospainikkeella ja valitsemalla “Convert Layer”. Kun layer on grayscale-moodissa, mene Edit > Register Material > Image…

Tämä avaa ikkunan, jossa rekisteröidään uusi materiaali. Aseta siveltimen kärjelle nimi, sitten valitse “Use for brush tip shape. Sen jälkeen valitse tallennuspaikaksi All materials > Image material > Brush. Nyt voit valita Brush tip -asetuksesta Materialin käyttöösi.

Kulman muuttaminen voi saada siveltimen liikkeen tuntumaan luonnollisemmalta tai tuottaa tietynlaisia visuaalisia efektejä. Voit asettaa siveltimen kulman muuttumaan dynaamisesti piirron aikana, esimerkiksi satunnaistamalla sen suunnan.

Tekstuurin lisääminen siveltimen päälle on vielä yksi tapa tuoda lisäulottuvuutta työhösi. Tekstuuri voi olla esimerkiksi hienovarainen kohina, joka matkii paperin pintaa, tai voimakkaampi kuvio, joka jäljittelee tietynlaista materiaalia. Tekstuureja valitessa on tärkeää miettiä, kuinka ne vaikuttavat kokonaisvaikutelmaan. Tekstuuri voi olla joko osa sivellintä itseään tai se voidaan lisätä jälkikäteen päälle. Tekstuureja säätämällä voit hallita niiden voimakkuutta ja skaalaa, mikä mahdollistaa niiden sovittamisen saumattomasti osaksi taiteellista visiotasi.

Tekstuurin vähennysasetus, ‘subtract’, mahdollistaa sen, että siveltimen perusjäljestä voidaan vähentää tekstuuria, jolloin lopputulos on hienovaraisempi ja tekstuuriltaan rikkaampi. Tekstuurin kontrastin ja kirkkauden säätö taas antaa mahdollisuuden muokata tekstuurin vaikutusta työhön vielä tarkemmin, mahdollistaen sen, että jälki voidaan sovittaa täydellisesti taiteilijan näkemykseen.

Tekstuurien invertointi kääntää tekstuurin värit, muuttaen mustat valkoisiksi ja päinvastoin. Tämä voi auttaa korjaamaan tilanteita, joissa tekstuurin alkuperäinen järjestys ei palvele siveltimen tavoitteita.

Lisäksi, käyttämällä useita erilaisia sivellinkärjen kuvia, kuten ‘leaves brush’, voidaan luoda luonnollisempia ja eläväisempiä lehtikuvioita. Tässä ‘spraying effect’ ja ‘particle density’ ovat hyödyllisiä työkaluja. Ne mahdollistavat taiteilijalle kontrollin siitä, kuinka tiheästi ja minkä kokoisia partikkeleita siveltimestä tulee. ‘Spray deviation’ säätää, kuinka laajalle alueelle nämä partikkelit leviävät.

Lopuksi, värien monimuotoisuuden lisääminen työhön ‘color jitter’ -toiminnolla tuo eloa jälkeen. Säätämällä värien kylläisyyttä, kirkkautta ja sävyjä, saadaan aikaan visuaalisesti kiinnostavia efektejä, joilla saat vaikkapa lehdet näyttämään aidommilta.

Edellinen osa: Clip Studio Paint siveltimen asetukset

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu