SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Miten taajuuskorjaimella voi saada biisin saundit balanssiin?

EQ eli taajuuskorjain on työkalu, joka muokkaa äänitallenteiden taajuusvastetta. Näitä plugineita on useissa eri konfiguraatioissa.

Parametrinen EQ mahdollistaa säätelyn, jossa käyttäjä voi määritellä erilaisia kaistoja, niiden leveyksiä ja vaikutusta eri taajuuksilla. Tämä tekee siitä erityisen tehokkaan kokonaismiksauksessa, sillä käyttäjällä on laaja kontrolli äänenkäsittelyn yli.

Toinen EQ-tyyppi on semiparametrinen EQ. Tässä versiossa kaistojen paikat määritellään kontrollien kautta ja käyttäjä voi säädellä, kuinka paljon tietyt kaistat nostavat tai laskevat äänen amplitudia. Semiparametrinen EQ on yksinkertaisempi kuin parametrinen EQ, sillä se tarjoaa rajoitetummat säätömahdollisuudet, mutta tämä tekee siitä myös helpommin hallittavan.

Kolmantena on dynaaminen EQ, joka yhdistää parametrisen EQ:n ominaisuuksia kompressorin kanssa. Dynaamisessa EQ:ssa eri kaistoille voidaan asettaa kynnysarvo, jolloin EQ toimii samankaltaisesti kuin kompressori. Kun tietty kaista ylittää kynnysarvon, kaistan äänenvoimakkuutta voidaan automaattisesti säätää.

Graafinen EQ on vanhempi EQ-muoto, joka on yleisempi analogisissa laitteissa. Sen käyttö on visuaalista: liu’ut säätävät eri taajuuskaistojen amplitudia, luoden kuvaajan, joka näyttää äänenmuokkauksen visuaalisesti.

Shelving EQ puolestaan on yksinkertainen työkalu, jossa asetetaan tietty arvo ja muokataan ääntä tämän rajan yli tai alle menevillä taajuuksilla. Tämä voi olla joko äänen voimistamista tai hiljentämistä.

Käytännön esimerkkinä voidaan käyttää ReaEQ:ta, joka on parametrinen EQ. ReaEQ:ssa on vakiona neljä kaistaa: high shelf, kaksi normaalia kaistaa ja low shelf. High shelf kaista vaikuttaa ääniin, jotka ovat asetetun rajan yläpuolella, joko voimistamalla tai hiljentämällä niitä. Samoin low shelf kaista toimii, mutta alataajuuksilla. Kaksi keskimmäistä kaistaa ovat bändikaistoja, jotka muodostavat joko “kukkulan” tai “laakson” taajuusvasteessa.

Käytännössä EQ:n säätäminen vaikuttaa merkittävästi äänimaisemaan. Esimerkiksi basson lisääminen tai vähentäminen voi muuttaa koko kappaleen tunnelmaa. Samoin äänen “ilman” lisääminen tai vähentäminen voi vaikuttaa äänen selkeyteen ja ilmavuuteen.

ReaEQ:n kaistat ovat muokattavissa. Esimerkiksi toisen kaistan tyyppiä voidaan muuttaa low shelfiksi, high shelfiksi tai käyttää erilaisia suodatintyyppejä, kuten low pass ja high pass. Low pass -suodatin päästää läpi vain matalat taajuudet ja leikkaa korkeat, kun taas high pass -suodatin toimii päinvastoin. Nämä suodattimet ovat erityisen hyödyllisiä, kun halutaan keskittyä tiettyyn taajuusalueeseen, esimerkiksi poistaa bassotaajuuksia kitarasta.

Lisäksi löytyy notch-suodatin, joka poistaa kaiken äänen tietyltä taajuuskaistalta, ja band pass -suodatin, joka toimii päinvastoin: se poistaa kaiken muun paitsi tietyn taajuuskaistan äänet. Nämä suodattimet tarjoavat tarkkoja keinoja äänenmuokkaukseen, mahdollistaen tiukemman kontrollin siitä, mitä äänissä kuullaan ja mitä ei.

Normaalin band-asetelman muuttuminen notch-filteriksi kun kaistaa vedetään alas, on esimerkki tästä monipuolisuudesta. Samoin low shelf-filterin saa muuttumaan high pass-filteriksi kun sitä vedetään alas.

Kaistojen säätämiseen käytetään kolmea pääparametria: frequency, gain ja bandwidth. Frequency määrittelee kaistan taajuuden, gain säätää kaistan voimakkuutta ja bandwidth vaikuttaa kaistan leveyteen. Leveä bandwidth tuottaa laajan kaistan, kun taas kapea bandwidth luo piikinomaisen kaistan.

TDR Nova, esimerkkinä dynaamisesta EQ:sta, käyttää Q-arvoa bandwidthin sijaan. Q-arvon kasvaessa kaista kapenee ja pienentyessä leviää.

Dynaamisessa EQ:ssa, kuten TDR Novassa, on myös threshold-asetus, jonka avulla voidaan määrittää, milloin tiettyä taajuusaluetta aletaan säätämään. Esimerkiksi bassotaajuuksien säätämiseen voidaan asettaa threshold, jolloin bassotaajuudet vähennetään vain, kun niiden energia ylittää asetetun rajan. Tämä antaa hienovaraisempia säätömahdollisuuksia.

ReaEQ:ssa voi lisäksi lisätä useita kaistoja painikkeen avulla. Liian monen kaistan käyttäminen varomattomasti voi aiheuttaa äänen laadun heikkenemistä ja luonnottomia artifakteja. EQ:n käytössä on suositeltavaa pysytellä kohtuudessa ja välttää liiallista säätämistä.

Käyttäjän mieltymykset ja tarpeet vaikuttavat EQ:n valintaan. Esimerkiksi TDR Nova on rajoitettu kuuteen kaistaan, mikä voi olla eduksi, kun halutaan välttää liiallista säätämistä ja säilyttää äänen luonnollisuus. Toinen esimerkki on Brainworx bx_console N channel strip, joka on emuloitu analoginen konsoli, mistä löytyy muiden työkalujen lisäksi semi-parametrinen EQ.

Huom: Älä ikinä osta plugineita täydellä hinnalla, sillä ne yleensä saa alennuksessa merkittävästi halvemmalla.

EQ:n tarkoitus on tasapainottaa ja muokata taajuuksia niin, että eri raidat sopivat yhteen ja luovat halutun äänimaiseman.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu