SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Extrude ja inset

Tarkastellaanpa 3D-mallinnusprosessia Blenderillä käyttäen esimerkkinä meidän pylvästä. Jotta näkisit taustalla olevan esimerkin paremmin, paina Alt-Z, joka siirtää sinut Transparent- eli läpinäkyvyysmoodiin. On myös hyvä ajatus jakaa näkymä kahteen osaan. Tätä varten, vie hiiri näkymän ylänurkkaan, missä se pyöristyy hieman ja lähde vetämään siitä kohti keskustaa. Näkymä jakautuu kahteen osaan.

Muista, että jokaisen yksityiskohdan ei tarvitse olla millilleen täydellisen. Tärkeämpää on saada yleinen fiilis oikeaksi. Esimerkiksi pienet mittavirheet eivät välttämättä ole havaittavissa lopullisessa pelissä. Kun olet saanut pylvään suunnilleen oikeanmuotoiseksi, se on usein riittävän hyvä.

Siirrytäänpä muotojen lisäämiseen extrude-työkalulla. Extrude mahdollistaa uusien geometristen muotojen kasvattamiseen valitsemistasi kohdista. Voimme valita eri elementtejä mallistamme, kuten verteksejä (vertex), reunoja (edge) ja pintoja (face).

Valittuasi halutut osat, voit käyttää extrude-työkalua luodaksesi uusia geometrisia muotoja. Tämä tapahtuu vetämällä valittuja pintoja haluttuun suuntaan. Voit myös painaa ‘E’ näppäimistöltä ja hyväksyä extruden hiiren painikkeella.

Jos haluat käyttää extrudea niin että muoto kasvaa ulospäin keskikohdasta, peru ensin siirto käyttämällä oikeaa hiirenpainiketta. Tämä palauttaa Extrude-toiminnon alkuasentoon. Seuraavaksi paina S-kirjainta, ja skaalaa extruden luomia muotoja ulospäin. Kun olet tyytyväinen skaalaukseen, voit jatkaa käyttämällä jälleen Extrude-toimintoa ja siirtää muotoa ylöspäin. Toista tämä prosessi – ensin ulospäin, sitten ylöspäin – kunnes saat halutun muodon.

Voit skaalata X-, Y- ja Z-akseleilla painamalla ensin S ja sitten haluttua akselia näppäimistöltä. Jos haluat skaalata kahdella akselilla, voit poislukea kolmannen painamalla Shift ja akselin näppäintä, esim. Shift+Z skaalaa vain X- ja Y-akseleilla.

Kun pylväs on valmis, voit siirtyä takaisin Solid-näkymään painamalla Alt-Z. Tässä näkymässä voit tarkastella, miltä mallinnettu pylvääsi näyttää kokonaisuudessaan.

Seuraavaksi, voit lisätä pylvääseen yksityiskohtia, kuten syvennyksiä. Siirry Edit-moodiin ja valitse pylvään etumainen osa. Käytä Inset Faces -toimintoa luodaksesi syvennyksen painamalla I-näppäintä.

Hyväksy tämä muutos ja käytä sitten Extrude-toimintoa syventääksesi muotoa. Jos haluat lisätä samanlaisia syvennyksiä pylvään muihin sivuihin, peruuta edellinen toiminto ja valitse tarvittavat sivut. Käytä jälleen Inset Faces -toimintoa ja säädä insetin asetuksia tarvittaessa, esimerkiksi valitsemalla Individual, jotta jokainen polygoni käsitellään erikseen. Säädä myös Thickness-arvoa saadaksesi oikean koon. Tee sitten extrude sisäänpäin ja skaalaa tarvittaessa.

Kun olet tyytyväinen mallinnettuihin yksityiskohtiin, mallisi pitäisi olla hyvin lähellä haluttua lopputulosta.

Edellinen osa: Blenderin mallinnustyökalut.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu