SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Projektin versiot talteen versionhallinnalla

GitHubin ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää nykyaikaiselle ohjelmistokehittäjälle, sillä se tarjoaa välineet projektien hallintaan, yhteistyöhön ja koodin versionhallintaan. Tämä opas keskittyy selittämään, miten GitHub toimii ja mitä etuja se tarjoaa ohjelmistokehityksen maailmassa.

Versiohallinta on perusta, jolle GitHub on rakennettu. Se on järjestelmä, joka tallentaa projektin eri versiot mahdollistaen muutosten seuraamisen, virheiden jäljittämisen ja eri kehitysvaiheiden välillä liikkumisen. Esimerkiksi, kun ohjelmistokehittäjä työstää peliprojektia, hän saattaa luoda useita versioita: Alpha 0.01, jossa on peruskartta ja muutama vihollinen, ja myöhemmin Alpha 0.02, johon lisätään esineitä ja uusia toimintoja. Jokainen näistä versioista edustaa kehityksen eri vaihetta, ja niiden avulla voidaan helposti palata aiempiin toimiviin versioihin, mikäli uusissa versioissa ilmenee vakavia ongelmia.

Alpha 0.01
-kenttä
-vihollisia

Alpha 0.02
-pickupeja

GitHubin merkitys kasvaa, kun otetaan huomioon yhteistyön tekeminen. Kehittäjät voivat työskennellä saman projektin parissa eri haaroissa (branches), luoden erilaisia versioita ja ominaisuuksia rinnakkain. Tämä mahdollistaa monipuolisen kehitystyön ilman, että eri kehityslinjat häiritsevät toisiaan. Kun eri ominaisuudet ovat valmiita, ne voidaan yhdistää (merge) päähaaraan, mikä mahdollistaa joustavan ja tehokkaan työskentelytavan.

Forkkaus on toinen keskeinen käsite GitHubissa. Se tarkoittaa projektin kopion luomista omalle tilille, jotta voidaan tehdä muutoksia itsenäisesti alkuperäisestä projektista. Esimerkiksi, jos kehittäjä haluaa lisätä uuden ominaisuuden avoimen lähdekoodin ohjelmistoon, hän voi forkata projektin, kehittää ominaisuuden ja ehdottaa muutosta alkuperäisen projektin ylläpitäjille. Tämä avoimuus ja yhteistyön mahdollisuus ovat avainasemassa nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä.

FORK

Mikko          Jukka
Alpha 0.03 v1      Alpha 0.03 v2
-valikot        -verkkokoodia

MERGE

GitHub tarjoaa myös visuaalisia työkaluja projektin historiikin tarkasteluun, kuten graafisia esityksiä commit-historiasta, jotka näyttävät muutokset, niiden tekijät ja ajankohdat selkeästi. Lisäksi GitHubin kautta voi hallita pull requesteja, jotka ovat ehdotuksia muutoksista päähaaraan. Tämä mekanismi on keskeinen yhteistyössä, sillä se mahdollistaa koodin tarkastelun, kommentoinnin ja hyväksymisen ennen sen yhdistämistä päähaaraan.

Eräs GitHubin vahvuuksista on sen integraatiot muiden kehitystyökalujen ja palveluiden kanssa. Se tukee erilaisia CI/CD-pipelineja (Continuous Integration/Continuous Delivery), mikä mahdollistaa automaattisen koodin testaamisen ja sovelluksen julkaisun. Lisäksi GitHub Marketplace tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia ja työkaluja, jotka tekevät kehitysprosessista vieläkin sujuvamman.

Kun työskentelet Visual Studiossa ja haluat hyödyntää GitHubia projektisi versionhallinnassa, ensimmäinen askel on luoda uusi repositorio GitHubissa. Tämä repositorio toimii keskeisenä säilytyspaikkana projektisi koodille GitHub-palvelussa. Luomisprosessin aikana voit valita alustavat asetukset, kuten repositorion nimen, ja halutessasi lisätä README-tiedoston, joka sisältää projektin kuvausta. Lisäksi on suositeltavaa valita sopiva gitignore-tiedosto, joka määrittää, mitkä tiedostot tai kansiot GitHub jättää huomioimatta (esimerkiksi käyttäjäkohtaiset asetukset tai väliaikaistiedostot), välttäen näin tarpeettomat konfliktit ja pitäen repositorion siistinä.

Projektin liittäminen GitHubiin alkaa valitsemalla projekti, jonka haluat julkaista. Voit myös käyttää Visual Studion sisäänrakennettuja työkaluja projektisi lähettämiseen GitHubiin. Kun projekti on julkaistu, paikallinen kopiosi ja GitHubissa oleva versio synkronoidaan. Tämä mahdollistaa työskentelyn paikallisesti Visual Studiossa, kun samalla kaikki muutokset voidaan helposti jakaa ja synkronoida GitHubin kautta.

Gitignore-tiedoston merkitys korostuu tässä prosessissa, sillä se määrittää, mitä tiedostoja ei oteta mukaan versionhallintaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun työskennellään kehitysympäristöissä, jotka tuottavat runsaasti käyttäjäkohtaisia tai väliaikaisia tiedostoja, kuten Visual Studio. Oikein määritelty gitignore-tiedosto vähentää merkittävästi mahdollisuutta konflikteihin, jotka voivat syntyä, kun useampi kehittäjä työskentelee saman projektin parissa.

Yhteistyön tekeminen GitHubissa perustuu haarojen (branches), mergejen (yhdistämisten) ja pull requestien käyttöön. Kun kehittäjät työskentelevät eri haaroissa, he voivat kehittää ominaisuuksia tai korjata bugeja erillään päähaarasta (master branch), mikä mahdollistaa rinnakkaisen kehityksen ilman että se häiritsee projektin pääversiota. Konfliktit ovat mahdollisia, kun yhdistetään muutoksia eri haaroista. GitHub tarjoaa työkaluja konfliktien ratkaisemiseen, jolloin kehittäjät voivat tarkastella eroavaisuuksia ja päättää, mitkä muutokset sisällytetään lopulliseen versioon.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu