SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Intervallit – Musiikin teoriaa

Intervallit ovat musiikin perusyksiköitä, joiden avulla luodaan erilaisia sävyjä ja tunnelmia. Tarkastellaan ensin, mitä intervallit ovat ja kuinka ne luokitellaan.

Intervallien avulla määritellään kahden nuotin välinen etäisyys. Jos siirryt alkusävelestä asteikolla esimerkiksi kaksi askelta ylös tai alas, tätä välimatkaa kutsutaan sekunniksi. Kolme askelta olisi terssi, neljä askelta kvartti, ja niin edelleen.

Sekunti, terssi, seksti ja septimi voivat lisäksi olla suuria tai pieniä ja näillä luokitteluilla on oma vaikutuksensa musiikin tunnelmaan. Esimerkiksi duuriasteikossa käytetään suuria intervallityyppejä, kuten suurta sekuntia, suurta terssiä, suurta sekstiä ja suurta septimiä. Sen sijaan molliasteikossa useimmat intervallit ovat pieniä, kuten pieni terssi, pieni seksti ja pieni septimi. Näillä intervallivalinnoilla on suora vaikutus musiikin sävyyn. Duuri luo yleensä iloisen ja optimistisen tunnelman, kun taas molli on usein melankolinen ja surumielinen.

Sen sijaan priimi, kvartti, kvintti ja oktaavi ovat luonnostaan vain puhtaita. Esimerkiksi puhdas kvartti luo tasapainoisen soundin, jolla ei ole selkeää iloista tai surullista sävyä. Se on tasapainoinen ja seisoo omilla jaloillaan. Puhdas kvintti toimii samalla tavalla.

Intervalli Välimatka Esimerkki
Primi 0 askelta C-C
Pieni Sekunti 1 puolisävelaskel C-C♯
Suuri Sekunti 2 puolisävelaskelta C-D
Pieni Terssi 3 puolisävelaskelta C-D♯
Suuri Terssi 4 puolisävelaskelta C-E
Kvartti 5 puolisävelaskelta C-F
Ylinouseva Kvartti 6 puolisävelaskelta C-F♯
Kvintti 7 puolisävelaskelta C-G
Pieni Seksti 8 puolisävelaskelta C-G♯
Suuri Seksti 9 puolisävelaskelta C-A
Pieni Septimi 10 puolisävelaskelta C-A♯
Suuri Septimi 11 puolisävelaskelta C-B
Oktavi 12 puolisävelaskelta C1-C2

Esimerkiksi jazz-musiikissa erilaisten intervallien ymmärtäminen auttaa hahmottamaan kappaleiden monimutkaisempia rakenteita. Teema-musiikit ja muut sävellykset usein rakentuvat erilaisten intervallien ympärille, ja niiden ymmärtäminen auttaa meitä paitsi soittamaan myös kuuntelemaan musiikkia syvemmin.

Näiden esimerkkien avulla voit oppia muistamaan miltä eri intervallit kuulostavat:

Pieni sekunti: Jaws-teema, Für Elise (Beethoven)
Pieni Sekunti: Paljon onnea
Suuri Sekunti: Hey Jude (The Beatles)
Pieni Terssi: Seven Nation Army (The White Stripes)
Suuri Terssi: Ob-la-di Ob-la-da -kertosäe (The Beatles)
Puhdas Kvartti: Amazing Grace
Ylinouseva Kvartti: Simpsonit-teema
Puhdas Kvintti: Tuiki tuiki tähtönen
Pieni Seksti: The Entertainer
Suuri Seksti: Man in the Mirror -kertosäe (Michael Jackson)
Pieni Septimi: Star Trek -teema
Suuri Septimi: Take On Me (A-ha)
Puhdas Oktavi: Somewhere over the Rainbow

Lisää esimerkkejä:
https://www.earmaster.com/products/free-tools/interval-song-chart-generator.html

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu