SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Kommunikaatiotaidot, jotka pitävät pelinkehityksen hauskana

Kehittäessäsi videopeliä, viestintä eri sidosryhmien kanssa muodostuu pelin menestyksen kannalta kriittiseksi tekijäksi. Pelialalla tämä kattaa potentiaaliset asiakkaat eli pelaajat, mahdolliset julkaisijat, pelipressin, sekä oman tiimin jäsenet. Laadukas ja tehokas kommunikointi on avainasemassa, sillä puutteellinen viestintä voi johtaa väärinymmärryksiin, negatiiviseen julkisuuteen ja sisäisiin ristiriitoihin, jotka kaikki voivat haitata pelin kehitystä ja menestystä markkinoilla.

Kommunikaation merkitys korostuu erityisesti nykyaikana, koska työskentely tapahtuu yhä enemmän etänä internetin välityksellä. Työkalut kuten Slack ja videoneuvottelut mahdollistavat jatkuvan yhteydenpidon, mutta samalla ne asettavat korkeat vaatimukset kommunikaation laadulle. Jokaisen viestin tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi.

Viestinnän tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys ja edistää positiivista vuorovaikutusta. Asiakkaiden kanssa kommunikoidessa voi kohdata haasteita, erityisesti jos pelaajayhteisö suhtautuu kriittisesti peliin tehtyihin muutoksiin. Tällaisissa tilanteissa on olennaista pysyä rauhallisena ja ammattimaisena, vaikka vastaan tulisi voimakkaitakin reaktioita. Jokainen viesti kantaa mukanaan vastuuta niin pelin maineen kuin tulevaisuuden projektienkin kannalta.

Toisinaan viestintä epäonnistuu julkisesti, joista esimerkkinä suurten pelifirmojen edustajien epävarmat esiintymiset suurilla pelimessuilla. Näissä tilanteissa yksi huonosti harkittu lausunto voi aiheuttaa suurta harmia sekä yksittäiselle kehittäjälle että koko yritykselle. Seuraamuksena voi olla, että yritykset päättävät rajoittaa avointa kommunikaatiota ja suosia varovaisempaa viestintälinjaa, mikä puolestaan voi heikentää läpinäkyvyyttä ja yhteisön luottamusta.

Viestinnän haasteet eivät rajoitu pelkästään ulkoiseen kommunikaatioon. Sisäisessä viestinnässä pelitiimeissä voi ilmetä ongelmia, jos kommunikaatio on epäselvää tai jos tiimin jäsenet eivät tunne oloaan arvostetuksi. On arvokasta yrittää rakentaa positiivista ilmapiiriä, jossa jokaisen panos ja mielipide otetaan huomioon. Esimerkiksi SuomiGameHUBin kaltaisissa pelialan yhteisöissä on mahdollista edistää tätä positiivisuutta, tarjoten turvallisen alustan avoimelle ja rakentavalle keskustelulle.

Hyvä kommunikaatio on yhtä tärkeä osa menestyvää peliprojektia kuin itse pelin koodaus tai suunnittelu. Kun tiimin jäsen esittää uuden idean, kuten pelikonseptin, se avaa mahdollisuuden innovaatioon ja luovuuteen. Vastaukset näihin ehdotuksiin voivat kuitenkin vaihdella suuresti. Tapa, jolla kritiikki esitetään, voi merkittävästi vaikuttaa sekä yksittäisen henkilön että koko tiimin moraaliin.

Kun tiimin jäsen toteaa idean “tylsäksi”, se voi tuntua lyttäämiseltä eikä edistä rakentavaa keskustelua. Tällainen palaute voi johtaa puolustuskannalle asettumiseen ja luovuuden tukahduttamiseen. Sen sijaan, kritiikin esittäminen rakentavasti ja harkitusti voi auttaa ylläpitämään positiivista ilmapiiriä ja edistämään avointa vuoropuhelua.

Kohteliaisuusvoileipä-tekniikka, jossa kritiikki “sandwichoidaan” kahden positiivisen kommentin väliin, on tehokas tapa esittää palautetta. Tämä menetelmä kannustaa vastaanottavaisuuteen ja korostaa, että kritiikki on tarkoitettu konstruktiiviseksi eikä henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi.

Otetaan esimerkki, jossa joku ehdottaa seuraavaksi peliksi kauhupeliä, mutta toinen kehittäjä ei haluaisi tehdä sellaista.

Aloittamalla positiivisella huomiolla, esimerkiksi tunnustamalla kauhupelien suosio ja niiden menestysmahdollisuudet Steamissä, voit asettaa keskustelulle myönteisen sävyn. Seuraavaksi, esittäessäsi varauksiasi, kuten henkilökohtaisen etäisyytesi kauhugenreen, voit tehdä sen tavalla, joka ei tyrmää ideaa, vaan pikemminkin ilmaisee oman näkökulmasi. Lopuksi, päättyessäsi toiseen positiiviseen kommenttiin, jossa tunnustat idean potentiaalin tietyssä kontekstissa, vahvistat yhteisymmärrystä ja arvostusta tiimin kesken.

Aina voidaan puolustautua sanomalla, että “totta kai kaikki mitä sanoo on vain omaa mielipidettä”. Mutta kommunikaatiossa ainoa tavoite ei ole korostaa itseään ja osoittaa olevansa oikeassa. Oikeanlainen kommunikaatio pitää huolen siitä, että muut ovat myös valmiita vastaanottamaan viestin.

Kommunikaatiovirheet ovat väistämättömiä, mutta niistä voi oppia. On tärkeää tunnustaa, kun kommunikaatio ei ole mennyt suunnitellusti ja osoittaa halukkuutta parantaa. Pahoittelemalla mahdollisia loukkauksia ja selittämällä aikomuksesi, voit auttaa ylläpitämään luottamusta ja yhteistyötä tiimissä.

Sarkasmin ja huumorin käyttö viestinnässä voi olla haastavaa, erityisesti kirjallisessa muodossa, jossa eleiden ja ilmeiden puuttuminen voi johtaa väärinymmärryksiin. Vaikka emojit voivat auttaa ilmaisemaan sävyä, on tärkeää olla tietoinen siitä, miten viestisi saatetaan tulkita. Väärinkäsitysten välttämiseksi on suositeltavaa käyttää selkeää ja yksiselitteistä kieltä, erityisesti kun annetaan palautetta tai keskustellaan herkistä aiheista.

Positiiviset kokemukset tiimin sisäisestä kommunikaatiosta, kuten tilanteet, joissa jäsenet ovat tukeneet toisiaan ja ylläpitäneet keskinäistä kunnioitusta, rakentavat luottamusta ja yhteishenkeä, mikä on olennaista projektin onnistumiselle.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu