SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Lisää ehtolauseista

Kuten viimeksi tarkastelimme, if-lause testaa tietyn ehdon ja suorittaa tiettyä koodia vain, jos ehto on tosi. Mutta sitten kun näitä ehtoja alkaa kertymään suurempi määrä yhteen ohjelmaan, syntyy helposti monimutkainen sekamelska koodia, jota on vaikea lukea ja ymmärtää. Ehtolauseiden ja loogisten operaatioiden huolellinen käyttö ja organisointi ovat siksi olennaisia ohjelmoinnin perustaitoja.

If-lauseen sisällä voidaan suorittaa monenlaista koodia. Joskus kyseessä voi olla monimutkaisempi lohko, jossa jokainen ehto suorittaa useita rivejä koodia. Jos if-lauseen sisällä on vain yksi koodirivi, altosulkeita {} ei välttämättä tarvita. Näin koodista tulee lyhyempää ja tiiviimpää. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos samassa kooditiedostossa on paljon ehtolauseita.

if (tekstiString == "hei") tulos = "ehto onnistui";
else if (tekstiString == "heippa") tulos = "jaha, no heippa";
else tulos = "jotain meni väärin";

Lyhyissä ehdoissa voidaan käyttää myös niin sanottua “pikamuotoista” if-lauseita, jossa ehto ja sen tulokset kirjoitetaan yhdelle riville kysymysmerkin ja kaksoispisteen avulla. Tämä on nopea tapa asettaa arvo muuttujalle sen mukaan, toteutuuko tietty ehto vai ei.

int a = 1;
string tulos = "";

tulos = a > 0 ? "jep" : "eip";

Tässä esimerkissä tulos-muuttujaan asetetaan arvo “jep”, jos a on suurempi kuin 0, tai “eip”, jos se ei ole suurempi.

Vertailuoperaattorit

If-lauseissa voidaan eri muuttujia vertailla erilaisilla vertailuoperaattoreilla. Jos ehto täyttyy, suoritetaan ehtolauseen alla oleva koodiblokki.

Symbooli Kuvaus Esimerkki
== Yhtä suuri kuin a == b
!= Ei yhtä suuri kuin a != b
< Pienempi kuin a < b
> Suurempi kuin a > b
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin a <= b
>= Suurempi tai yhtä suuri kuin a >= b

Boolean-muuttujat

Kun käsitellään ehtolauseita, on hyvä ymmärtää Boolean-muuttujien merkitys. Boolean-muuttujat voivat saada vain kaksi arvoa: true tai false. Nämä ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun tarkistetaan jotakin tilaa ohjelmassa, kuten näytön resoluutiota tai puhelimen asentoa. Boolean-muuttujien avulla voidaan tehdä koodista selkeämpää, koska ehto voi olla suoraan muuttujan arvona. Jos Boolean-muuttuja on esimerkiksi nimeltään ‘testataan’ ja sen arvo on ‘false’, voidaan IF-lauseessa suoraan tarkistaa, onko ‘testataan’ arvoltaan true tai false.

string tulos = "";
bool testataan = false;

if (testataan)
{
  tulos = "jep";
}

Jos halutaan tarkistaa, että ehto ei ole tosi, voidaan ehdossa käyttää huutomerkkiä, kuten !testataan.

Mutta mitä tehdä, jos if-lauseiden ja Boolean-muuttujien käyttö alkaa monimutkaistua? Ohjelmoinnin peruspalikoita ovat selkeys ja loogisuus. Jos huomaat, että koodissasi alkaa olla liian monta ehdollista lausetta, jotka tekevät koodista vaikealukuista, voi olla hyödyllistä refaktoroida koodia. Yksi tapa on pilkkoa monimutkaisia ehtoja pienempiin osiin tai käyttää funktioita ja metodeja ehtojen selkeyttämiseksi. Ehtolauseiden tehokas ja harkittu käyttö mahdollistaa koodin, joka on paitsi toimivaa myös helposti ymmärrettävää ja ylläpidettävää.

Edellinen osa: Ehtolauseet.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu