SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Maailman kartan muotoilu

Kun lähdetään luomaan karttaa peliin, prosessi on dynaaminen ja voi muuttua ideoiden myötä. Tämä pätee erityisesti fantasiapelien maailmoihin, mutta samat periaatteet soveltuvat myös muuntyyppisiin pelimaailmoihin, kuten scifi- tai cyberpunk-ympäristöihin. Aluksi on hyvä aloittaa yksinkertaisesti, suurpiirteisen placeholderin valmistamisesta, sillä maailman luominen voi helposti laajentua ja monimutkaistua. Tässä vaiheessa voi käyttää esimerkiksi Inkarnate-työkalua, joka on saatavilla osoitteessa Inkarnate.com. Inkarnate tarjoaa mahdollisuuden luoda karttoja ilmaiseksi ja sen avulla on helppo piirtää ja muokata maastoa.

Kartan luominen Inkarnatella alkaa valitsemalla tyyli, esimerkiksi ‘Fantasy World Free’ ja valitsemalla sitten ‘Landscape’. Ilmaisversiossa on mahdollista tehdä 2K-resoluution karttoja. Tämän jälkeen kartan luominen muistuttaa vanhojen reaaliaikastrategiapelien kenttäeditoreita. Maaston voi luoda käyttämällä ‘Add’-toimintoa ja poistaa ‘Subtract’-toiminnolla (vaihtele näiden välillä Alt-painikkeella). Prosessissa on kyse maaston lisäämisestä ja poistamisesta, mikä mahdollistaa maailman asteittaisen rakentamisen.

Kartan luominen on kuitenkin enemmän kuin pelkkää maaston muokkaamista. Siinä on otettava huomioon myös sivilisaatioiden sijainti ja luonne. Voit ensin miettiä, millaisia sivilisaatioita maailmassasi on ja sitten sijoittaa ne kartalle, tai voit rakentaa maaston niin, että se vastaa kunkin sivilisaation ominaisuuksia. Esimerkiksi vuoristossa asuvien tai arktisilla alueilla elävien sivilisaatioiden alueet vaativat erilaisen lähestymistavan.

Kartan luominen on myös osa graafista suunnittelua. Hyvän ja mielenkiintoisen kartan luomiseksi on hyvä noudattaa tiettyjä graafisen suunnittelun periaatteita, kuten ‘iso, keskikokoinen, pieni’ -kaavaa suunniteltaessa erilaisia alueita ja niiden kokoa kartalla. Tämä tarkoittaa, että kartassa tulisi olla muutamia isoja elementtejä, useampia keskikokoisia ja paljon pieniä yksityiskohtia. Näiden elementtien tasapainoinen yhdistäminen luo miellyttävän ja visuaalisesti kiinnostavan kokonaisuuden, jossa ei ole liikaa samankaltaisuutta.

Aloittaessasi kartan luomista, on hyvä aloittaa yksinkertaisista muodoista. Voit esimerkiksi asettaa siveltimen koon suureksi ja alkaa luoda perusmuotoja kartallesi. Nämä muodot voivat olla lähtökohtana kartan kehittämiselle. Maaston lisäämisen ja poistamisen kautta voit muokata ja hienosäätää karttaa, kunnes se alkaa saada haluamasi muodon.

Kun kartta alkaa hahmottua, on tärkeää tarkastella kokonaisuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia. Jos jokin alue vaikuttaa liian suurelta tai epärealistiselta, älä pelkää pyyhkiä ja piirtää alueita, jotta saat paremman lopputuloksen. Muista myös välttää liiallista kaavamaisuutta.

Eräs tehokas tapa oppia luonnonmukaisten muotojen suunnittelua on tutkia olemassa olevia karttoja. Esimerkiksi Maps.google.com tarjoaa hyvän lähtökohdan. Kiinnitä huomiota rannikkojen ja merien muotoihin. Esimerkiksi Barentsinmeren rannikko on suoraviivainen, kun taas Norjan rannikolla näemme jäätiköiden muovaaman repaleisen maiseman, jossa on lukuisia vesialueita ja monimutkainen rantaviiva.

Tämä herättää kysymyksen: millaisia muotoja haluamme käyttää? Päätämme yhdistää molempia elementtejä. Muista “iso, keskikokoinen, pieni” -periaate kartan suunnittelussa. Isoja alueita, kuten mantereita, täydennetään keskikokoisilla ja pienillä muodoilla, kuten niemillä ja saarilla. Tämän vaiheen aikana pienennämme työkalujemme kokoa, jotta voimme luoda hienovaraisempia yksityiskohtia.

Tavoitteenamme on välttää kaavamaisuutta ja toistuvuutta. Haluamme, että jokainen alue on ainutlaatuinen ja kiinnostava. Tämä edellyttää jatkuvaa muotojen tarkastelua ja tarvittaessa niiden muokkaamista. Esimerkiksi, jos huomaamme jonkin alueen toistuvan, lisäämme siihen uusia elementtejä. Näin luomme kartalle dynaamisia ja kiehtovia muotoja. Kun työstämme rannikkoja, pyrimme välttämään yksitoikkoisuutta ja lisäämme alueille mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tämä ei ainoastaan tee kartasta visuaalisesti houkuttelevaa, vaan herättää myös katsojan mielikuvituksen. Älä keskity ainoastaan maaston muotoon, vaan myös negatiiviseen tilaan, eli vesistöjen muotoihin.

Fantasiakarttojen suunnittelussa voimme poiketa todellisuudesta ja luoda täysin ainutlaatuisia muotoja. Esimerkiksi voimme luoda valtavan altaan, jonka alkuperä ja tarkoitus jäävät mysteeriksi. Tämä elementti lisää fantasiakartan mystisyyttä ja viehätystä. Zoomaamalla karttaa ja pienentämällä työkalujen kokoa voimme lisätä entistä tarkempia yksityiskohtia. Näin voimme lisätä monimutkaisia muotoja ja rakenteita.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu