SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Maailman kartan nimeäminen

Nimeäminen on luovan prosessin ydin. Aluksi saatat keksiä paikoille nimiä satunnaisesti, kuten esimerkiksi Skronham, joka voi kuulostaa keskiaikaiselta tai viikinkiaikaiselta kaupungilta. Tämänkaltaiset nimet voivat olla aluksi sekavia, mutta usein ne pohjautuvat todellisiin sanoihin tai käsitteisiin. Esimerkiksi suomalainen Kalajoki, Fish River, on hyvä esimerkki tästä. Nimi voi kuulostaa erikoiselta niille, jotka eivät tunne suomen kieltä, mutta kun nimen merkitys selviää, se saa uuden ulottuvuuden.

Skronham voisi tarkoittaa esimerkiksi vuoristoa ja ham viittaa pieniin kyliin. Tällaiset yhdistelmät luovat kiinnostavia, merkityksellisiä paikannimiä. Kun nimiä kehitetään, on tärkeää, että ne ovat muistettavia. Nykypeleissä pelaajat usein vain seuraavat ohjeita tai nuolia, mikä voi tehdä pelikokemuksesta unohdettavan. Sen sijaan, nimet kuten Duvius, jotka kuulostavat poikkeukselliselta, tai Iron Gate, jotka sisältävät visuaalisen mielukuvan, jäävät pelaajan mieleen ja rikastuttavat pelikokemusta.

Nimien keksiminen voi olla hauskaa, mutta niiden tulisi palvella tarinaa ja maailman rakennetta. Voit esimerkiksi nimetä paikan Iron Gateksi, joka voisi viitata rautaporttiin vuoristosolassa, mikä estää vihollisten pääsyn alueelle. Vaikka nimi voi kuulostaa kliseiseltä, se luo mielikuvia ja kontekstia pelin tapahtumille.

Toisinaan voit myös halutessasi antaa nimiä, jotka perustuvat oikeisiin sanoihin tai ovat jopa oikeita sanoja eri kielissä. Esimerkiksi pääkaupungin nimi Sulfankris voisi olla tällainen. Vaikka tällaiset nimet voivat tarkoittaa jotakin tietyssä kielessä, ne voivat silti toimia hyvin fiktiivisessä maailmassa.

Esimerkiksi nimi “Rocky” on muistettava, sillä se tuo mieleen kivet, jotka ovat konkreettisia ja tuttuja elementtejä useimmissa kielissä. Tämä yhteys auttaa nimen jäämään mieleen.

Toinen esimerkki on “Darth Vader” Star Wars -elokuvista. Vader-nimi tulee sanasta “isä”, mikä liittyy hahmon rooliin tarinassa. Darth taas tuo mieleen synkän, sillä se muistuttaa sanaa “dark”. Tämä nimen synkkä kaiku yhdistettynä “invader”, valloittajan mielikuvaan luo vahvan ja muistettavan hahmon. Tällaiset yhdistelmät, joissa nimi vihjaa hahmon ominaisuuksiin tai rooliin, ovat tehokkaita ja jäävät helposti mieleen.

Mieti myös kulttuuria ja maailmaa, johon nimi sijoittuu. Esimerkiksi fantasiamaailmassa nimi voi olla omaperäinen, mutta silti muistuttaa jotain tuttua. Jos kylässä kaivetaan kuparia, nimi voisi olla esimerkiksi “Koppanhass”, mikä kuulostaa suomalaisittain hieman erikoiselta, mutta herättää mielenkiintoa ja jää mieleen. Tällainen nimi luo myös mielikuvia kyseisestä paikasta.

Maantieteellisten paikkojen nimeämisessä on hyvä ottaa huomioon myös niiden sijainti kartalla. Esimerkiksi meren nimeäminen vaatii huomiota sen luonteen ja sijainnin mukaan. “Thareanchean Ocean” voisi olla esimerkki tästä. Nimen tulee sopia ympäristöönsä niin kielellisesti kuin kulttuurisestikin. Lisäksi nimen visuaalinen esitystapa kartalla, kuten sen väri ja kaari, voi tukea sen muistamista ja yhdistämistä kyseiseen paikkaan.

Liian pitkät tai monimutkaiset nimet voivat olla unohdettavia, sillä ne vaativat paljon vaivaa muistamiseen. Tämä pätee erityisesti fantasiakirjallisuudessa, jossa käytetään usein erikoisia nimiä. Esimerkiksi Tolkienin nimistössä yleiset “TH”-yhdistelmät ovat tulleet fantasiagenressä yleisiksi, ja niiden välttäminen voi auttaa luomaan omaperäisemmän maailman.

Nimen muokkaaminen voi auttaa tekemään siitä mielenkiintoisemman ja helpommin muistettavan. Esimerkiksi “Tariankkean” voisi olla mielenkiintoisempi vaihtoehto kuin “Thareanchean”. Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus siihen, miten nimi koetaan ja muistetaan. Tämä pätee erityisesti silloin, kun nimi herättää lukijassa uteliaisuutta tai mielenkiintoa sen lausumisen tai merkityksen suhteen.

Edellinen osa: Maailman kartan vuoret ja kaupungit.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu