SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Maailman yksityiskohtien, kuten vuorten ja kaupunkien asettelu

Inkarnate, karttojen luomisen työkalu, tarjoaa mahdollisuuden luoda eläviä ja yksityiskohtaisia maailmoja. Rannikkojen muotoilu on yksi Inkarnaten vahvuuksista. Jos rannikkoalueesi näyttää liian repaleiselta, voit käyttää ympyrätyökalua “Shape: Circle” luodaksesi tasaisempia ja siistimpiä rannikkoalueita.

Maastotyypit

Pensseli-työkalun alla löytyvä katalogi (Catalog) tarjoaa useita erilaisia maastotyyppejä. Voit lisätä karttaasi vihreää nurmikkoa, ruskeaa maastoa tai jopa lumisia alueita, jolloin karttasi alkaa elää ja kuvastaa haluamaasi maailmaa. Maaston muotoja on mahdollista muokata lapiotyökalulla, joka antaa sinulle vapaat kädet muokata maaston korkeuksia ja syvyyksiä.

Inkarnaten background-layer -työkalun avulla voit lisätä karttaasi tummempaa vettä, mikä luo syvyyttä ja kontrastia rannikkoalueisiin. Työkalun säädöt, kuten pehmeys (softness) ja läpinäkyvyys (opacity), antavat sinulle mahdollisuuden hienosäätää veden väriä ja läpinäkyvyyttä, luoden näin erilaisia vesistöjä ja merinäkymiä.

Vuoret

Kun olet tyytyväinen maaston ja veden asetteluun, on aika siirtyä vuoristojen ja kukkuloiden suunnitteluun Inkarnaten stamp-työkalulla. Sen avulla voit lisätä kartallesi vuoria, metsiä ja kukkuloita. Voit säädellä kokoa, jolloin vuorten korkeus ja laajuus ovat täysin hallinnassasi. Jos haluat realistisen (ei fantastisen) kartan, vuoristojen sijoittelu kartalla tulisi perustua geologisiin periaatteisiin, kuten mannerlaattojen liikkeisiin. Vuoristot eivät yleensä ole satunnaisia möykkyjä, vaan niiden muodostumiseen vaikuttavat tektoniset voimat.

Fantasiakartoissa on kuitenkin vapaus rikkoa todellisuuden rajoja. Voit luoda vuoristojen ja kukkuloiden avulla ainutlaatuisia maisemia, jotka herättävät mielikuvituksen. Esimerkiksi yksinäiset vuoret saarilla tai jylhät vuorijonot, jotka kohtaavat toisensa, ovat täysin sallittuja fantasiakartoissa.

Kukkuloiden ja vuoristojen sijoittelussa kannattaa myös ottaa huomioon maantieteelliset seikat. Esimerkiksi vedenpinnan yläpuolelle jäävät kapeat alueet ovat loistavia paikkoja kukkuloille. Tämä tuo karttaan realistisen elementin, jossa maaston korkeuserot perustuvat luonnollisiin tekijöihin.

Asutukset

Kaupungit ja muut asutusalueet eivät synny sattumalta. Niiden sijaintiin vaikuttavat monet tekijät, kuten luonnonvarat, kauppareitit ja strategiset sijainnit. Esimerkiksi kultakaivoksen läheisyyteen saatetaan perustaa kaupunki, joka hyödyntää kaivoksen tuottamaa vaurautta. Tämä kaupunki voisi sijaita meren rannalla, mikä mahdollistaa tuotteiden viennin meriteitse. Toinen kaupunki voi taas sijaita strategisessa kohdassa, toimien portinvartijana ja estäen mahdollisia uhkia pääsemästä alueelle maateitse. Tällainen logiikka antaa maailmalle syvyyttä ja uskottavuutta.

Eri kaupungit ja alueet vuorovaikuttavat keskenään. Kaupunkien välille voi muodostua liittoja ja niiden sijainti voi muuttua dynaamisesti tarinan edetessä. Jos jokin kaupunki tuntuu olevan epäloogisessa paikassa, sen sijaintia voidaan aina muuttaa. Tämä dynaamisuus on erityisen hyödyllistä digitaalisia kartantekotyökaluja, kuten Inkarnatea, käytettäessä. Näissä työkaluissa on helppo muokata elementtejä, toisin kuin perinteisellä paperilla piirtämisessä.

Kun maailmaa laajennetaan, voidaan lisätä myös muita elementtejä kuten pienempiä kyliä, farmeja ja muita asutuksia. Nämä tuovat maailmaan lisää elämää ja tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille tarinoille ja seikkailuille.

Joet

Inkarnaten ilmaisversio ei mahdollista jokien piirtämistä, mutta voimme viedä kartan johonkin kuvankäsittelyohjelmaan ja lisätä jokia siellä. Maailman rakentamisessa voi hyödyntää myös olemassa olevia esimerkkejä. Esimerkiksi Google Maps on hyvä työkalu tutkittaessa, miltä todelliset joet ja järvet näyttävät. Tämä auttaa luomaan realistisempia ja uskottavampia maisemia omassa maailmassa.

Jokien tulee aina alkaa jostakin, yleensä vuoristosta ja ne virtaavat alamäkeen kohti merta. Jokien ei tulisi haaraantua, sillä ne seuraavat aina helpointa reittiä alaspäin. Joet voivat yhdistyä toisiinsa, mutta eivät jakaudu. Tämä geologinen realistisuus lisää uskottavuutta luotuun maailmaan.

Lopulta, kun maailman perusrakenne on valmis, voi siirtyä tarkempaan työstämiseen. Tällöin voidaan piirtää yksityiskohtaisempia karttoja, määritellä tarkemmin alueiden luonne ja kehittää syvällisempiä tarinoita alueiden historiasta ja kulttuurista. Se antaa viimeiset silaukset maailmalle, joka houkuttelee tutkimaan ja eläytymään sen tarinoihin.

Edellinen osa: Maailman kartan muotoilu.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu