SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Tee musiikkia tietokoneellasi MIDIn avulla

MIDI, eli Musical Instrument Digital Interface, on käsitteenä tuttu useimmille musiikin tuotannosta kiinnostuneille. Sen juuret ulottuvat 1980-luvulle, jolloin elektronisen musiikin instrumenttien valmistajat, kuten Korg, Yamaha ja Roland, kohtasivat tarpeen yhtenäistää eri syntetisaattorien ja laitteiden välistä kommunikointia. Aikaisemmin jokaisella valmistajalla oli oma standardinsa, mikä teki laitteiden yhteiskäytöstä hankalaa. MIDI-standardin kehittyminen mahdollisti erilaisten syntetisaattorien ja musiikkilaitteiden yhdistämisen toisiinsa tavalla, joka avasi uusia ovia musiikin tuotannossa. MIDI:n avulla muusikot saattoivat yhdistellä eri laitteiden ääniä luodakseen uusia, monimutkaisempia soundeja.

MIDI ei itsessään tuota ääntä. Se on digitaalinen protokolla, joka välittää tietoja musiikkinuoteista ja ohjauskäskyistä laitteistolta toiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että MIDI-viesti voi kertoa syntetisaattorille tai tietokoneelle esimerkiksi, mitä nuottia soitetaan, kuinka kovaa se soitetaan ja kuinka kauan nuotti kestää. Tämä joustavuus on yksi MIDI:n suurista eduista: se mahdollistaa tarkan kontrollin musiikin tuotantoprosessissa ilman, että äänilähteitä tarvitsee nauhoittaa uudelleen.

Musiikin tuotannon digitalisoituminen on vienyt MIDI:n käytön uudelle tasolle. Nykyään MIDI-tiedostoja voidaan käyttää ohjaamaan virtuaalisia instrumentteja tietokoneohjelmissa, jotka matkivat perinteisten instrumenttien ääniä tai tuottavat täysin uudenlaisia soundeja. Näiden virtuaali-instrumenttien äänet voidaan valita ja muokata mielin määrin, mikä tarjoaa loputtomat mahdollisuudet äänimaailman räätälöintiin.

Tyypillinen MIDI-käyttötapaus musiikin tuotannossa alkaa MIDI-raitaa luomalla musiikkiohjelmistossa. Tämän jälkeen käyttäjä voi syöttää nuotteja joko piirtämällä ne ohjelmiston MIDI-editoriin tai soittamalla niitä MIDI-koskettimistolla. Vaikka aluksi soitetut nuotit eivät tuota ääntä, ne voidaan ohjata virtuaalisen syntetisaattorin tai äänikirjaston kautta, jolloin jokainen nuotti saa halutun äänen. Tämän prosessin kautta MIDI tarjoaa tavan säveltää, järjestellä ja muokata musiikkia digitaalisesti.

MIDI:n kyky muuntaa musiikkikappaleita jälkikäteen on erityisen hyödyllinen. Koska MIDI-tiedostot tallentavat vain ohjeita äänien tuottamiseksi, ei itse ääniä, säveltäjä voi milloin tahansa muuttaa nuottien korkeuksia, kestoa tai soittimia ilman, että alkuperäistä äänitystä tarvitsee muuttaa. Tämä mahdollistaa kokeilut ja muutokset sävellyksissä ilman, että tarvitsee sitoutua tiettyihin soundeihin liian aikaisin tuotantoprosessissa.

USB-liitännällä varustettu MIDI-kontrolleri, ei tuota ääntä. Sen sijaan se toimii välineenä, jolla käyttäjä voi syöttää musiikillisia komentoja ja nuotteja tietokoneelle tai muulle äänilaitteelle.

Kun MIDI-ohjain on kytketty tietokoneeseen, se vaatii asianmukaisen tunnistamisen ja konfiguroinnin musiikkiohjelmistossa. Esimerkiksi ohjelmiston MIDI-asetuksissa tulee näkyä kytketty laite, kuten GX61, ja tarvittaessa käyttäjän on ehkä suoritettava toimenpiteitä laitteen tunnistamiseksi onnistuneesti. Tämä saattaa sisältää esimerkiksi laitteiden irrottamista USB-hubista tai kontrollerin uudelleenkäynnistämistä. Tunnistamisprosessin jälkeen MIDI-ohjain on valmis toimimaan syöttölaitteena, jolla voi ohjata virtuaalisia instrumentteja tai nauhoittaa musiikkia.

MIDI-ohjaimen käyttöönoton jälkeen käyttäjä voi aloittaa musiikin luomisen valitsemalla ohjelmistosta sisääntuloksi MIDI ja konfiguroimalla kanavat haluamallaan tavalla. Käyttäjä voi soittaa nuotteja koskettimistolla ja nämä nuotit tallentuvat ohjelmistoon MIDI-tiedostoina, jotka voidaan toistaa valitun äänilähteen kautta.

Yksi MIDI-ohjaimen käytön keskeisistä eduista on kyky tehdä jälkikäteen muutoksia musiikkiin. Esimerkiksi, jos nuotit eivät osu täsmälleen halutuille iskuille, käyttäjä voi siirtää niitä ohjelmistossa paremmin ajoittuakseen. Tämän lisäksi kvantisointi-toiminto mahdollistaa nuottien ajoituksen hienosäätämisen, joko mekaanisen täsmällisyyden tai hieman vapaamman, luonnollisemman tuntuman saavuttamiseksi. Kvantisointi auttaa siis musiikin ‘siistimisessä’, mutta sen käyttö vaatii harkintaa, jotta musiikki säilyttää elävyytensä ja dynamiikkansa.

 

 

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu