SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Miten saada pelaaja pelaamaan vielä yksi kierros?

Pelien suunnittelussa kyky koukuttaa pelaajat niin, että he haluavat pelata “vain yhden kierroksen” lisää pätee erityisen hyvin vuoropohjaisiin peleihin, kuten Sid Meier’s Civilization 6:ssa, mutta se voidaan soveltaa myös muihin pelityyppeihin. Stardew Valley esimerkiksi, vaikka toimii reaaliajassa, sisältää elementtejä, jotka kannustavat pelaajia jatkamaan seuraavaan päivään pelissä.

1. Lupaus uudesta

Jotta pelaaja innostuisi pelaamaan vielä yhden vuoron, pelin on pystyttävä esittämään lupaus siitä, että seuraava kierros tai päivä tuo mukanaan jotain uutta ja jännittävää. Tämä ei tarkoita pelkästään uusien elementtien lisäämistä, vaan näiden elementtien on koettava merkityksellisinä pelaajan silmissä. Pelaajan on tunnettava, että seuraavalla kierroksella hän pääsee kokemaan jotain, mitä hän on odottanut ja joka mahdollistaa uusia strategioita tai tutkittavaa.

Stardew Valleyssä jokainen päivän päättyminen ja herääminen uuteen aamuun tarjoaa mahdollisuuden nähdä farmilla tapahtuneet muutokset ja uudet mahdollisuudet. Tämä “lupaus” seuraavasta päivästä pitää pelaajan kiinnostuksen yllä. Civilizationissa taas pelaajan rakentama kaupunki ja sen kehitys tarjoavat vastaavan kokemuksen. Jokainen tutkimusprojekti tai rakennusprojekti luo odotuksen siitä, mitä seuraavaksi on mahdollista saavuttaa.

2. Esteet uuteen

Toinen askel on esteiden asettaminen pelaajan tielle. Pelin alussa pelaajalle asetetut rajoitukset luovat halun ylittää nämä esteet ja saavuttaa jotain suurempaa. Esimerkiksi, Civilizationissa alussa käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, mikä pakottaa pelaajan tekemään strategisia päätöksiä siitä, miten näitä resursseja käytetään. Jokainen tutkimuksen valmistuminen tai uusi rakennusmahdollisuus tuntuu saavutukselta, sillä se laajentaa pelaajan mahdollisuuksia pelimaailmassa.

Sid Meier’s Civilization VI

3. Näytä kaikki mitä peli tarjoaa

Pelisuunnittelun yksi keskeisimmistä elementeistä on näyttää pelaajalle, mitä kaikkea pelissä on mahdollista saavuttaa. Pelin alussa pelaaja voi olla vaatimattomissa oloissa, mutta pelin tarjoamat kehityspolut ja tulevaisuuden mahdollisuudet luovat kuvan siitä, mitä kaikkea voi vielä saavuttaa. Tämä ei ainoastaan kuvasta pelin syvyyttä, vaan myös kannustaa pelaajaa jatkamaan peliä, jotta hän voi nähdä ja kokea kaiken tarjolla olevan.

Kolmas keskeinen tekijä on pelin kyky esitellä itsensä ja sen mahdollisuudet pelaajalle. Pelin tulee antaa pelaajalle käsitys siitä, että edessä on lukemattomia seikkailuja, haasteita ja saavutuksia. Kartan täyttäminen tutkimattomilla alueilla, rikkauksien lupaaminen ja uusien, kehittyneempien teknologioiden avaaminen ovat esimerkkejä siitä, miten tätä periaatetta voi hyödyntää. Pelaajille tarjottavien uusien mahdollisuuksien ja haasteiden on herätettävä uteliaisuutta ja halua nähdä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Miten nämä toimivat yhdessä?

Pelin kehittyessä pelaajat kohtaavat esteitä ja rajoituksia, jotka vaativat strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Jokainen pelivuoro tai päivä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, kuten uusien tutkimusten tai resurssien avaamisen, mikä mahdollistaa uusien aseiden, rakennusten tai muiden hyödykkeiden valmistamisen. Tämä jatkuva edistymisen tunne pitää pelaajan kiinnostuksen yllä, sillä jokaisella pelikerralla on merkitys pelin suuremmassa kontekstissa.

Yritä löytää oikea tahti uusien elementtien ja mahdollisuuksien esittelylle pelaajalle. Liian harvoin tapahtuva edistys voi johtaa kiinnostuksen laskuun, kun taas liian tiheästi tapahtuva uusien elementtien esittely voi tuntua ylivoimaiselta.

Stardew Valley

Stardew Valleyssä ajan rajallisuus luo haasteita, jotka pakottavat pelaajan tekemään valintoja siitä, miten käyttää päivän tunnit tehokkaimmin. Pelaaja joutuu tasapainottelemaan eri toimintojen, kuten kalastuksen, maanviljelyn ja sosiaalisten suhteiden, välillä. Tämän seurauksena jokainen pelipäivä tarjoaa uusia päätöksiä ja mahdollisuuksia, jotka pitävät pelaajan kiinnostuksen yllä.

Pelin suunnittelussa on myös olennaista, että pelaajalle näytetään selvästi, mitä kaikkea peli tarjoaa ja mitä hän voi saavuttaa. Tämän vision tarjoaminen auttaa pelaajaa näkemään pelin potentiaalin ja kannustaa häntä jatkamaan peliä, jotta hän voi saavuttaa enemmän. Kun pelaaja näkee, mitä kaikkea on vielä saavuttamatta, hänelle syntyy luonnollinen halu jatkaa peliä ja kokea kaikki tarjolla olevat mahdollisuudet.

Pelin kehittäessä pelaajalle tarjottavia esteitä ja rajoituksia, kuten rajallista aikaa tai resursseja, luodaan tarve strategiselle suunnittelulle ja priorisoinnille. Kun pelaaja sitten saavuttaa tavoitteita ja poistaa esteitä tieltään, hän tuntee saavuttaneensa jotain merkittävää, mikä kannustaa häntä jatkamaan peliä. Jokainen saavutus, oli se sitten uusi tutkimus, rakennus tai sosiaalinen suhde, tuo pelaajalle tunteen edistyksestä ja saavutuksesta.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu