SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Orkesterin sovittaminen

Sovittaessamme orkesterikokoonpanoa kappaleeseen, keskeistä on ymmärtää eri soittimien ja sektioiden harmoninen yhteensopivuus. Tässä yhteydessä mainittakoon, että itse käytän BBC Orchestra Discoveria, joka on Spitfiren tarjoama ilmainen VST-sampleri. (Muitakin ilmaisia orkesterisamplereita toki löytyy.) Tämän ohjelmiston saa ladattua Spitfiren verkkosivuilta ja sen voi ostaa nollalla eurolla rekisteröitymisen jälkeen.

Asennuksen jälkeen ohjelmisto on käytettävissä esimerkiksi Reaper-DAW:ssa. Olen luonut Reaperiin projektimallin, jossa soittimet on jo valmiiksi aseteltu. Projektissa kunkin soittimen löytää omasta kansiostaan ja jokaisella soittimella on omat raitansa.

SGH_BBC_Discover.rpp (1,34 Mt)

Lisää tiedosto Reaperin ProjectTemplates-kansioon. Voit avata sen Windowsissa valitsemalla Suorita (Win+R) ja kirjoittamalla: %appdata%\REAPER\ProjectTemplates

Tämän jälkeen voit avata Templaten reaperissa File > Project Templates > SGH_BBC_Discover

Sinfoniorkesterin jousisoittimet, kuten ensimmäiset ja toiset viulut, alttoviulut, sellot ja kontrabassot, on jaoteltu omiin sektioihinsa. Vaskisoittimista löytyy käyrätorvet, tuubat, basso- ja tenoripasunat sekä trumpetit. Puupuhaltimissa on pikkolot, huilut, oboet, klarinetit ja fagotit. Lisäksi käytössä on harppu sekä erilaisia perkussioita, kuten marimbat, ksylofonit ja perkussiosoundit.

Jokaiselle soittimelle on luotu kaksi raitaa, jotka on merkitty esimerkiksi SP ja LO tunnuksilla. Tämä jaottelu mahdollistaa soittotapojen erottelun: spikatto tarkoittaa terävää ääntä ja long sound pitkää, voimistuvaa ääntä. Spikatto-äänellä voidaan luoda teräviä juoksuja, kun taas long soundilla saadaan aikaan hitaasti käynnistyviä, pitkiä sävyjä. Tämä antaa mahdollisuuden luoda kontrastia ja dynamiikkaa musiikkiin.

Kontrollointiin käytetään usein koskettimiston modulaatiopyörää, eli mod wheeliä, joka lisää soundeihin dynamiikkaa. Pyörällä voi voimistaa tai hiljentää soitettua ääntä, tuoden lisää ilmaisullisuutta ja syvyyttä soittamiseen. Orkesterimusiikin sovittamisessa dynaamisten muutosten ja äänivärien hallinta on keskeistä.

Kun aloitetaan sovitus, mieti eri roolit, joihin eri instrumentit tai sektiot asettuvat. Rytmi tai soinnut toimivat koko kappaleen selkärankana, antaen pohjan, jolle rakentaa muu kappale. Jos tahdot aloittaa säveltämisen soinnuilla, voit käyttää metronomia antamaan rakennetta soiton pohjalle. Jos tahdot vapaamman rytmin, voit soittaa oman klikkiraidan vaikka jollain rummulla tai soittaa soinnut ilman klikkiä ja mukauttaa sitten projektin viivaston soittoon.

Kun rytmi on paikallaan, siirrytään melodian lisäämiseen. Tämä on keskeinen osa sovitusta, sillä melodia on se, mikä useimmiten jää kuulijan mieleen. Sovitettaessa käytetään eri instrumentteja tuomaan lisäväriä ja syvyyttä melodialle. Esimerkiksi jousisoittimet ovat loistava valinta sointujen ja harmonioiden luomiseen.

Yksi tehokas tapa sovittamiseen on käyttää eri instrumenttiryhmiä eri tavoin. Esimerkiksi jousisoittimet voidaan jakaa siten, että ensimmäiset viulut soittavat yhtä säveltä ja toiset viulut toista. Tämä menetelmä auttaa luomaan syvyyttä ja monimutkaisuutta sointuihin. Samanlaista menetelmää voidaan käyttää myös muissa instrumenttiryhmissä.

Kun perusta on valmis, voidaan lisätä muita elementtejä. Esimerkiksi vaskipuhaltimet ovat erinomainen valinta tuomaan lisää voimaa ja sävyä sovitukseen. Trumpetit, käyrätorvet, pasuunat ja tuubat voivat soittaa samoja säveliä kuin jousisoittimet, luoden näin yhtenäisen soinnin, mutta tuoden samalla oman värinsä kokonaisuuteen. Tasapainotta eri instrumenttiryhmien äänenvoimakkuutta, jotta mikään ei dominoi liikaa (paitsi jos se on tarkoitus) ja jotta kaikki osat pääsevät esille sopivalla tavalla.

Lisäksi voidaan käyttää puupuhaltimia, kuten huiluja ja klarinetteja, tuomaan keveyttä ja ilmavuutta sovitukseen. Ne voivat soittaa melodiaa tai lisätä harmonista tukea. Puupuhaltimet tuovat usein hienovaraisuutta ja herkkyyttä sovitukseen, mikä sopii tiettyyn tunnelmaan.

Joskus marssirumpu tai patarummut voivat olla liian valloittavia elementtejä herkkään kappaleeseen. Biitin osalta voidaan käyttää luovia ratkaisuja, kuten harpun käyttöä teoksen rytmittämiseen. Voime esimerkiksi saada kappaleeseen liikettä soittamalla tasaisia arpeggioita. Se luo omanlaistaan dynamiikkaa, joka voi tukea muita elementtejä tai jopa toimia itsenäisenä teemana.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu