SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Unreal Engine 4 perusteet ja käyttöliittymä

Unreal Engine 4 (UE4) tarjoaa kehittäjille monipuolisen työkalupakin pelien ja sovellusten luomiseen. Sen käyttömahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen vaatii kuitenkin perusteiden tuntemusta ja jatkuvaa oppimista. UE4:n suosio perustuu pitkälti sen avoimeen lähestymistapaan pelikehityksessä, mikä mahdollistaa laajan valikoiman ominaisuuksien käytön ja muokkaamisen. Tämä avoimuus myös kannustaa yhteisöä jakamaan tietoa ja resursseja, mikä tekee UE4:stä erinomaisen valinnan niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin kehittäjille.

Unreal Engine 5:n julkaisu on tuonut mukanaan lukuisia uudistuksia ja parannuksia, mutta samalla se on herättänyt keskustelua kehittäjien keskuudessa. Epic Gamesin halu lisätä jatkuvasti uusia ominaisuuksia on vastaanotettu ristiriitaisesti, sillä osa kehittäjistä kokee, että tämä on johtanut olemassa olevien ominaisuuksien laiminlyöntiin. Tästä syystä monet kehittäjät, erityisesti ne, jotka eivät tarvitse uusimpia ominaisuuksia kuten Nanite-virtuaaligeometriaa tai Lumen-valaistusteknologiaa, suosivat edelleen Unreal Engine 4:n käyttöä. UE4 on osoittautunut luotettavaksi ja testatuksi alustaksi, jonka ominaisuudet ovat riittäviä useimpien peliprojektien tarpeisiin. Lisäksi verkossa on saatavilla laaja valikoima ohjeita ja tukimateriaaleja UE4:n käyttöön, mikä tekee sen oppimisesta ja käytöstä helpompaa.

Unreal Engine 4.27 avulla on myös mahdollista käyttää WebGL-tukea, mikä avaa ovia web-pohjaisten sovellusten ja pelien kehittämiseen. GitHubista löytyvä Anulensin 4.27 HTML5 ES3 WebGL2 -tuki mahdollistaa ES3-shadereiden käyttämisen WebGL2:ssa, mikä laajentaa kehittäjien mahdollisuuksia julkaista pelejä ja sovelluksia selaimessa. Tämä on merkittävä etu, erityisesti kun otetaan huomioon, että Unreal Engine 5 ei tarjoa vastaavaa mahdollisuutta.

Kun kehittäjä päättää aloittaa projektin Unreal Engine 4:ssä, hänen on ensin valittava, millaista projektia hän haluaa luoda. Engine tarjoaa valmiita templateja erilaisille pelityypeille, kuten ensimmäisen persoonan ammuntapelit (FPS), lentely- ja ajopelit sekä lisätyn todellisuuden (AR) sovellukset. Nämä pohjat tarjoavat hyvän lähtökohdan projektin aloittamiselle ja auttavat kehittäjiä nopeasti pääsemään alkuun omien ideoidensa toteuttamisessa. Lisäksi UE4 tukee sekä Blueprints-visualisointikieltä että perinteistä C++ -koodausta, antaen kehittäjille vapauden valita itselleen sopivin työskentelytavan. Blueprints-projektin voi kuitenkin muuntaa pienellä työllä C++-projektiksi myöhemmin, jos siihen tarvetta ilmenee.

Yksi UE4:n työkaluista ovat BSP (Binary Space Partitioning) brushit, jotka ovat olleet käytössä aina 90-luvulta lähtien. Vaikka nykyään suositaan enenevissä määrin staattisia meshejä pelimaailman rakentamisessa, BSP brushit tarjoavat edelleen aivan käyttökelpoisen vaihtoehdon erityisesti pelikenttien prototyypin rakentamisessa (tunnetaan myös nimellä greyboxing tai whiteboxing). Tässä yhteydessä kehittäjä luo karkean version pelialueesta BSP brushien avulla, jota myöhemmin voidaan tarkentaa ja korvata staattisilla mesheillä.

BSP brushit ovat hyödyllisiä, sillä niiden avulla voidaan nopeasti muokata ja kokeilla erilaisia tilankäyttöratkaisuja pelimaailmassa. Ne ovat erityisen käteviä luomaan ja testaamaan pelin perusgeometriaa, kuten seiniä, lattioita ja kattoja. BSP brushien avulla kehittäjät voivat luoda pelikenttiä, jotka ovat sekä toiminnallisia että esteettisiä ilman, että tarvitsee heti alussa investoida aikaa yksityiskohtaisten meshien suunnitteluun ja toteutukseen.

Käyttöliittymässä BSP brushien käsittely tapahtuu brush editing moodin kautta, jossa kehittäjä voi valita ja muokata brushien muotoja ja kokoa. Tämä mahdollistaa nopean iteroinnin ja muutosten tekemisen kentän suunnitteluun. Lisäksi, BSP brushit tarjoavat kaksi perusmodusta: additive, jossa brushit lisäävät tilaa kenttään, ja subtractive, jolla voidaan poistaa olemassa olevasta tilasta, mahdollistaen monimutkaisten rakenteiden ja tilojen luomisen. Vaikka moderni pelikehitys suosii staattisia meshejä BSP brushien sijaan niiden tehokkuuden ja monipuolisten valaistusominaisuuksien vuoksi, BSP brushit ovat edelleen arvokas työkalu pelikehittäjän työkalupakissa, erityisesti alkuvaiheen suunnittelussa.

Pelikehitysprosessin edetessä Unreal Engine tarjoaa mahdollisuuden siirtyä BSP brushien käytöstä staattisiin mesheihin. Tämä siirtymä mahdollistaa paremman suorituskyvyn ja visuaalisen laadun saavuttamisen, mikä on tärkeää pelin lopullisen version kannalta. Kehittäjät voivat käyttää Unreal Enginen monipuolisia työkaluja, kuten valaistus- ja materiaalijärjestelmiä, tuodakseen pelikenttänsä eloon.

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu