SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Vuoden 2024 Luova Eurooppa -pelikehitystuki kohdistuu narratiiviseen sisältöön

Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelman vuoden 2024 pelituen hakukierros on avattu. Tukea on tarkoitettu itsenäisille eurooppalaisille pelistudioille, tuotantoyhtiöille ja XR-studioille narratiivisen videopelin tai immersiivisen teoksen kehittämiseen. Hakuaika päättyy 24.1.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa, eli klo 18.00 Suomen aikaa.

Tämänkertainen budjetti on 7 miljoonaa euroa. Tuen tarkoituksena on edistää eurooppalaisten ja kansainvälisten markkinoiden tarpeisiin suunnattujen audiovisuaalisten projektien, kuten elokuvien, TV-sarjojen, pelien ja VR-hankkeiden kehittämistä.

Hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset peli- ja AV-alan tuotantoyhtiöt sekä XR-studiot, jotka ovat tuottaneet vähintään yhden kaupallisesti levitetyn pelin tai immersiivisen kokemuksen 1.1.2021 jälkeen. Tärkeää on, että kehitteillä oleva projekti sisältää narratiivista tarinankerrontaa ja on suunnattu kaupalliseen levitykseen. Myönnettävän tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa, kattaen enintään 60 % hyväksyttävistä kuluista.

Hakijoiden tulee osoittaa oikeudet projektiin ja ottaa huomioon EU:n kestävän kehityksen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja monimuotoisuuden tavoitteet. Hakuprosessi vaatii rekisteröitymisen EU-komission Funding & Tenders Portal-tietokantaan ja PIC-numeron hankkimisen.

Muutoksiin verrattuna aiempaan hakukierrokseen kuuluu mm. budjetin kasvu 6 miljoonasta 7 miljoonaan euroon, tuen enimmäismäärän nousu 150 000 eurosta 200 000 euroon, sekä se, että hakijana voi nyt olla yksittäinen yhtiö tai useamman yhtiön konsortio. Lisäksi pelifirmat voivat hakea tukea useammalle kuin yhdelle pelille.

Hakemusten arviointi tapahtuu EACEA:ssa Brysselissä ja tulokset julkaistaan kesäkuussa 2024. Hakijoiden kannattaa olla yhteydessä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen Suomen elokuvasäätiössä hakuprosessin aikana.

Lue lisää Media Desk Finlandista:
https://mediadesk.fi/mediatuet/video-games-and-immersive-content-development-3

Osallistu hakuun ohjelman nettisivuilta:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2024-devvgim

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu