SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Bevy 0.13 lightmap-tuet parantavat realistista valaistusta peleissä

Bevy 0.13 tuo mukanaan valaistuksen esilaskennan tuen ulkopuolisista ohjelmista, mahdollistaen lightmap-komponentin käytön meshien kanssa. Irradiance volumes ja voxel global illumination -tekniikat parantavat indirect valaistuksen realistisuutta pelikohtauksissa, tuoden esille ympäristön värit liikkuvien kohteiden pinnalla. Uudet minimal reflection probes mahdollistavat ympäristön heijastusten simuloimisen useiden environment map:ien avulla. Näiden lisäksi päivitys sisältää uuden Approximate Indirect Specular Occlusion -ominaisuuden, joka parantaa pelien visuaalista laatua vähentämällä epärealistista ylivalottumista pintojen heijastaessa valoa.

Päivitys tuo käyttöön ensimmäiset ensimmäisen osapuolen primitiivimuodot, jotka mahdollistavat geometristen muotojen, kuten kuutioiden ja torusten, helpomman käsittelyn ja visualisoinnin. Meshien luonti on yksinkertaistunut uuden builder-tyyppisen API:n myötä, joka tukee monenlaisten primitiivien muuntamista verkkomalleiksi.

Bounding volume -tuki parantaa spatiaalisten tarkistusten tehokkuutta, mahdollistaen nopeammat törmäystunnistukset ja näkyvyyden hallinnan pelikohtauksissa. Ray casting ja volume casting -ominaisuudet hyödyntävät näitä bounding volumeja, mahdollistaen tarkemmat interaktiot pelimaailmassa.

System Stepping -tuki lisää debugger-tyyppisen suorituksen hallinnan järjestelmiin, mahdollistaen tarkemman virheenjäljityksen ja pelilogiikan säätämisen kehityksen aikana. Tämä ominaisuus parantaa kehittäjien kykyä seurata ja hallita pelin tilaa ajon aikana.

Kameran altistuksen säätö mahdollistaa tarkemman hallinnan siitä, kuinka pelimaailman valo vaikuttaa kuvan lopulliseen ulkonäköön, tuoden käyttöön todellisen maailman kameran asetusten mukaisen konfiguroinnin. Tämä lisää realismin tunnetta peligrafiikkaan.

Camera-Driven UI -uudistus mahdollistaa monipuolisemmat käyttöliittymät, mahdollistaen erillisten UI-juurien käytön eri kameroille, parantaen moninpeli- ja moni-ikkunaisten UI-kokemusten toteutusta.

Päivitys tuo myös parannuksia 2D-grafiikan käsittelyyn, kuten CPU-pohjaisen leikkaamisen ja laatoituksen sekä dynaamiset kyselyt, jotka mahdollistavat joustavamman datan käsittelyn ja kyselyn pelimoottorissa.

Lue lisää Bevy Enginen sivuilta:
https://bevyengine.org/news/bevy-0-13/

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu